Tájékoztatás a tankötelezettségről

Kedves Szülők!

A 2022/2023. tanévre vonatkozóan kérem vegyék figyelembe a következőket:

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba (augusztus 31-ig a 6. életév betöltése) lépő gyermek még egy nevelési évig az óvodai nevelésben részesüljön. Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek 6 éves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő a Hivatal döntésének véglegessé válása után nem változtathatja meg a szándékát. Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalammal (egy nevelési évre) lehet kérni.

Ha a szülő 2022. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvdai nevelésben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni.

A részletes tájékoztató 2021. december végétől a kéreleműrlap az Oktatási Hivatal Honalpján érhető el:

oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség / Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása
oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség / Tankötelezettség korábbi megkezdése

Elérhetőségek:
levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
email: ovoda@oh.gov.hu
telefon: (+36-1) 374-2310; (+36-1) 374-2414; (+36-1) 374-2268; (+36-1) 374-2404

Kérelmező: A kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.

A kérelem tartalma: A javasolt kéreleműrlap 2021. december végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu).

A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvdao fejlődési napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek az iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógai szakértők bizottsági kirendeléséről.

Határidő: A kérelmeket 2022. január 18-áig lehet benyújtani. A január 18-ai határidő lejártát követően benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal még méltányossági alapon sem fogadhatja be.

A kérelem beküldése:

  1. az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül elektronikus úton, VAGY
  2. a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.

A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni!

A teljes dokumentum megtekinthető ITT!

You may also like...

Comments are closed.