Tündérkert Óvoda

Kálmán Lajos Óvoda Tündérkert Óvodája

Nevelésfilozófiánkat legszemléletesebben az alábbi idézet összegzi:

Szeresd egészségedet, mert ez a jelen,

Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő.

Őrizd szüleid egészségét,

Mert a múltra épül föl a jelen és a jövő.

Bárczy Gusztáv

Az óvodás gyermekek nevelését, személyiségük fejlesztését a családokkal együttműködve valósítjuk meg.

Legfontosabb céljaink:

 • A derűs, szeretetet közvetítő és azt fogadni tudó gyermeki és felnőtt közösség megőrzése.
 • Biztonság a szülőknek, gyermekeknek.
 • Együttműködés a családokkal, a kölcsönös bizalom és tisztelet alapján.
 • A felnövekvő nemzedék felkészítése a XXI. század társadalmi elvárásainak befogadására.

Mindezt az emberi értékek megismertetésével, megerősítésével, a testi- lelki tulajdonságok optimális fejlesztésével szeretnénk elérni. Ennek garanciája az a szakmailag jól képzett testület, mely felvállalja az egyetemes értékek közvetítését.

Óvodánk nyitottságát, családias hangulatát naponta érezhetik a szülők és a gyerekek.

Nevelés filozófiánk:

Minden gyermek egyedi és különálló személyiség. Nevelési elveink alapja, az egyéni bánásmód, mely szerint minden kisgyermeket saját fejlődési ütemének és képességeinek megfelelően, differenciált módon, személyes bánásmódot alkalmazva segítjük, hogy személyisége fejlődhessen.

Érzelem és inger gazdag környezetet teremtünk meg, melyben a szabadjátékra és a személyre szabott tanulásra van mód. A képességek mindegyikére figyelve, szervezzük az óvodai életet, hogy egyaránt tere legyen a kognitív, szomatikus, művészi és szociális készségek fejlődésének. Ezt tesszük bátorító inspiráló környezet megteremtésével, a gyermekek igényeire való odafigyeléssel, minél szélesebb tapasztalatszerzéssel, önbizalom erősítéssel, lehetőségek biztosításával a megmutatkozásra.

Kiemelt feladatunknak tartjuk továbbra is, az esélyegyenlőség biztosítását, a preventív gyermekvédelmi munkát. A szakemberek segítségével kidolgozott fejlesztő eljárásokat folyamatosan alkalmazva próbáljuk meg a pozitív irányú változásokat elősegíteni.

Figyeljük a kis „tehetségeket”, hogy a személyiségfejlesztés egészébe ágyazottan támogassuk és fejlesszük a gyermekek adottságainak minél teljesebb kibontakozását.

Óvodánk 2016 óta a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisóvodája. Pedagógiai programunk szellemisége harmonizál a Vöröskereszt 7 alapelvével, melynek szellemében neveljük az óvodánkba járó gyermekeket.

Óvodánk Kecskeméti Gyémánt Félkrajcár Alapítványa 2002 óta működik. Sok fejlesztést valósítottunk meg, pl. óvodánk eszköztárának, bútorzatának bővítése, felújítása. Az Alapítványunk teszi lehetővé, hogy sok sikeres pályázaton vegyünk részt.

Süni csoport

 • Óvodapedagógusok: Végh Alexandra, Mecsnóbel Mónika
 • Dajka: Szabóné Molnár Györgyi
 • Csoport létszám: 24 fő

A Süni kiscsoport összesen 24 gyermeknek biztosít szeretetteljes napközbeni ellátást. A csoport szervezése azonos életkor szerint történik.

A csoportszobánk vidám, gyermeki hangulatú, melyben a meleg színek dominálnak. A csoportszoba dekorációja mindig az adott évszakot tükrözi. Sokféle játékeszköz áll a gyermekek rendelkezésére, melyben mindig megtalálják az érdeklődésüknek megfelelőt.

A szabály és szokásrendszer megfelelő működését hangsúlyozzuk, mely elősegíti, hogy kevesebb konfliktus alakuljon ki a csoportban. Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk a gyermekek számára, melyben fejlődnek szociális képességeik, bővülnek ismereteik, fejlődik mozgásuk és alakul helyes énképük. Tapintatosan, őszintén, szeretetteljesen és következetesen viszonyulunk a gyermekekhez.

Katica csoport

 • Óvodapedagógusok: Csató Lajosné, Hajdú Dezsőné
 • Pedagógiai asszisztens: Orgoványi Erzsébet
 • Dajka: Szűcs Erzsébet
 • Csoport létszám: 29 fő

Nevelésünk rendszere az egészséges életmódra épül.

Holisztikus egészségszemléletünk és óvodapedagógiai gyakorlatunk azt bizonyítja, hogy az értelmi fejlesztés és a szociális kapcsolattartás fejlesztése ugyancsak egészségvédő, nevezetesen lelki egészségvédő, melyet a legfőbb feladatunknak tartjuk a mindennapokban.

A szervezett és a spontán mozgás adta lehetőségeket felhasználjuk a gyerekek mozgásigényének kielégítésére, prevencióra, képességeik fejlesztésére.

Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias, derűs légkör, csoportszobai környezet kialakítására törekszünk, melyben a gyermekek és felnőttek közötti pozitív érzelmi töltésű kapcsolatok megalapozódnak és tovább erősödnek. 

Fontos feladatunknak tartjuk az óvoda és a közvetlen környezetünk, a szülőföld hagyományainak, értékeinek megismertetését.

Környezettudatos magatartás megalapozására törekszünk a környezetvédelmi jeles napokon való aktív részvétellel (pl. Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja stb.).

A mindennapokban olyan tevékenységeket szervezünk a gyermekeknek, amelyben sikerük lesz, hiszen a gyermekeknek meg kell érezniük a sikert, hogy igazán megéhezzenek rá.

Nyuszi csoport

 • Óvodapedagógusok: Aszódi Éva és Farkasné Dékány Emese
 • Dajka: Dóra Krisztina
 • Csoport létszám: 28 fő

A Nyuszi csoportban nyolc éve dolgozunk együtt. Nevelési módszereink és pedagógiai elveink hasonlóak, így nagy egyetértésben és hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Határozottak és következetesek vagyunk, de nagy szeretettel neveljük a gyerekeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek önállóságra nevelésére.

Nagycsoportban fontosnak tartjuk az óvodán kívüli programokat, pl. sokat kirándulunk, részt veszünk városi programokon, járunk a Ciróka Bábszínház, Hírös Agóra, Kecskeméti Élményfürdő, stb. Ezáltal a gyerekek sok tapasztalatot és új ismereteket szerezhetnek. A jelenlegi nagycsoportba járó gyerekeinket leginkább a vizuális és zenei tevékenységek érdeklik, és nagyon szívesen mozognak. Legkevésbé a környezettel kapcsolatos ismeretek és a rajzolás érdekli őket.

A csoportunkban egymás szeretetére, odafigyelésre és egymás segítésére neveljük a gyerekeket.

Comments are closed.