Pöttömkert Óvoda

Óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában, a Petőfivárosban található, ahol a 9 csoport 240 kisgyermek „zajától” hangos.

Nevelési elveink:

 • Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. A kollégák kreatív, ötletgazdag gyermekszerető attitűdje biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakozását.
 • A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, megismerési vágyára alapozva határozzuk meg nevelési feladatainkat.
 • A tevékeny óvodai élet lehetőséget teremt a gyermeki kreativitás, alkotóképesség, képzelőerő fejlesztésére.
 • Óvodásainkat érzelmi biztonságot nyújtó, humorral teli légkörben neveljük, az életkori sajátosságok figyelembevételével.
 • Előtérbe helyezzük a gyermekek egyéni szükségleteit, képességeik fejlesztését és a differenciált nevelést.
 • Az egészséges életmód szokásainak kialakítása mellett törekszünk a fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges biztonságos környezet kialakítására.

   Pedagógiai munkánk során elengedhetetlenül szükséges a családdal való folyamatos, kölcsönös, tiszteleten alapuló együttműködés.

   Az óvoda-család kapcsolata a személyes élményeken alapul. Szükségünk van a szülők bizalmára az eredményes nevelőmunka érdekében.

   Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szinten tartását és bővítését.

   Óvodánkban a vezető és munkatársai kapcsolatában érvényesülnek a következő elvek:

 • kölcsönös igényesség,
 • egymás véleményének tiszteletben tartása,
 • a közösségért vállalt erőforrások megbecsülése,
 • segítőkészség
 • közös feladatok teljesítése,
 • demokratizmus

Óvodánk sajátos arculata – Miben vagyunk mások?

Az óvoda kertvárosi helyzete lehetővé teszi Pedagógiai Programunkban a környezet megismerésére nevelés fontosságának kiemelését.

A természeti és társadalmi környezet megismerése áthatja a gyermekek életét, az óvodai tevékenységeket.

A helyi adottságokat kihasználva tágítjuk a gyermekek látókörét, gazdagítjuk ismereteiket.

A környezet megismerésével kapcsolatos témakörök körül ölelik a többi nevelési területet, komplex egységben jelennek meg mindennapjainkban.

Sétákat, kirándulásokat szervezünk a természet és a közvetlen környezet megismerésére.

[ngg src=”galleries” ids=”13″ display=”basic_thumbnail”]

Az óvoda nagy füves udvara, a több évtizedes fákkal, sok madárdallal kellemes környezetet biztosít a gyermekek számára.

Sajátos pedagógiai programunk az „óvoda-iskola” program, amelyet a Kecskeméti  Vásárhelyi Pál Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen valósítunk meg. A program 1990-től indult a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata engedélyével.

Az óvodaiskola célja:

 • az óvodából az iskolába való átmenet segítése
 • a szocializáció folyamatának segítése a személyhez kötődés állandóságával
 • alkalmassá tétel az iskolai élet megkezdésére

Annak érdekében, hogy gyermekeink alkalmassá váljanak az iskolai életre, használjuk Kristofóri Aladárné: Tanulás-játék I. és II. képességfejlesztő programját. A szerző, mint képességfejlesztő pedagógus preventív, komplex programot dolgozott ki / részben a mi óvodánkban / a téri tájékozódás, a szenzomotoros,  viziomotoros, verbális percepció fejlesztésére.       

Pedagógiai Programunk biztosítja, hogy a gyermekek az óvodáskor végére alkalmassá váljanak az iskolai életre / testi, lelki, értelmi, szociális téren, valamint a beszédkészség vonatkozásában /.

Speciális programjaink:

 • kézműves délután a szülőkkel évente két alkalommal
 • családi délután
 • utazó bábszínház évente több alkalommal
 • Kálmán Lajos népdaltalálkozó
 • nagyszabású gyermeknap
 • „Egyetértés Utcai Óvodáért Nap”
 • szülők-nevelők bálja.

Hagyományok, ünnepek,  ünnepélyek óvodánkban:

 • A gyermekek születés és névnapjának közös ünneplése
 • Mikulás ünnepe
 • Karácsonyi ünnep
 • Farsangi mulatozás
 • Nemzeti ünnep – március 15.
 • Húsvéti népszokások felelevenítése
 • Anyák napi ünnepély
 • Gyermeknap – Majális az udvaron
 • Évzáró ünnepélye

Comments are closed.