Juhar Utcai Óvoda

Szeretettel köszöntjük a Kálmán Lajos Óvoda Juhar utcai feladat-ellátási helyének honlapján.

A Juhar utcai óvodát 1977-ben a lakóktól elzártan alakították ki egy négyemeletes lakóház földszinti és első emeleti lakásaiból. A csoportszobák jól felszereltek, esztétikusak. Mobilizálható bútorok segítik a tevékenységekhez szükséges hely valamint a személyes tér védelmének biztosítását. Tágas játszókertjében ugráló-vár, homokozó, rugós játékok, babaház, mászó-vár, láncos lépegető, csúszda, lengő- és mérleghinta áll a gyerekek rendelkezésére mozgásigényük kielégítésére. A játszótéri eszközök szabványosak, a szülői segítségnek köszönhetően jól karbantartottak. A 4 csoportos óvoda 72 férőhellyel rendelkezik. A 18 fős csoportokban lehetőség nyílik arra, hogy gyermekek harmonikus, családias légkörben, az egyéni bánásmód fokozott érvényesülése mellett sajátítsák el az óvodai élet szokás- és szabályrendszerét, optimális mértékben fejlődjenek társas kapcsolataik, szociális, kognitív és nyelvi-kommunikációs képességeik.

1998-tól az önkormányzat döntése alapján az intézményt a Széchenyi sétányi óvodához csatolták, ebből adódóan a 2 feladat-ellátási hely közötti együttműködést a kidolgozott formai és tartalmi elemek szerint működtetjük.

Nevelőtestületünk mindig szerepet vállalt az innovációkban, a szakmai munkaközösségekben, pályázatokban, óvodai rendezvények szervezésében, bábcsoportban, kórusban. Azonos pedagógia elvek alapján, a közösen kidolgozott, országosan elismert mese-projekt módszerrel dolgozunk. A sokszínű, választható tevékenységstruktúrát, a komplex módon közvetített műveltségtartalmakat a gyermekek érzelemvilágához, gondolkodásához közelálló mesék témáihoz igazítjuk.

Pedagógiánk középpontjában a nyelvi-kommunikációs nevelés áll, amely az óvodai élet minden területét áthatva, keretet ad a konstruktív kommunikációnak, kooperációnak, problémamegoldásnak, ami egyben feltétele a mindenkori közösségbe való eligazodásnak és beilleszkedésnek.

Nagy figyelmet fordítunk az egyéni fejlesztésre, mely magában foglalja a hátrányok kompenzálását, a tehetség felismerését, a képességek differenciált fejlesztését.

2011 óta referenciaintézményi működés keretében vállaljuk óvodapedagógus hallgatók szakmai gyakorlatának irányítását.

2013-ban, 2016-ban és 2019-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel ismerte el tevékenységünket. Nagycsoportos óvodásaink részt vesznek a Széchenyi sétányi óvoda által szervezett házi válogatókon. Két tehetségsegítő program rendezésében aktív szerepet vállalunk: a Kálmán Lajos Óvoda széchenyivárosi feladat-ellátási helyeire járó gyerekek versmondó találkozón és Bölcs Bagoly Kognitív Kupán mutathatják meg rátermettségüket.

Tehetségeinket felkészítjük a városi versenyeken való szereplésre. Segítséget nyújtunk a városi Dramatizáló Fesztivál megszervezésében.

A szülők, gyerekek szívesen vesznek részt családi rendezvényeinken, melyeket igényeikhez igazítottunk.

Őszi Csuhéjj! Családi Napunkat mindig nagy érdeklődés kíséri. Hagyományos, szülőkkel közös Farsangunk jó hangulatban zajlik.

A tornaünnepéllyel színesített Gyermeknapunkon változatos tevékenységeket kínálunk a résztvevők számára.

Mindenkit szeretettel várunk a Szülők-Nevelők Báljára, melyet februárban tartunk.

Varázshegy Alapítványunk támogatását köszönjük!

A testület nevében:
Szebellédi Ildikó intézményvezető-helyettes

Comments are closed.