Lánchíd Utcai Óvoda

Szeretettel köszöntjük a Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd utcai feladat-ellátási helyének honlapján.

A Lánchíd utcai óvoda a Széchenyivárosi lakótelep legnagyobb óvodája 1978-ban épült.

2007-ig önálló intézményként, 2007-től a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola intézményegységeként, 2013-tól a Széchenyivárosi Óvoda székhelyeként, 2015-től a Kálmán Lajos Óvoda feladat-ellátási helyeként működik.

A 2 szintes épület nyolc csoportjában 208 kisgyermek óvodai nevelését látjuk el. A csoportok szervezésében a homogén és vegyes életkorú csoportok is találhatók. A csoportszobák jól felszereltek, esztétikusak. Galéria, gazdag játéktár áll a gyerekek rendelkezésére. Tornaszobánkban, nagy udvarunkon lehetőség nyílik mozgásigényük kielégítésére. Korszerű mozgásfejlesztő eszközeink vannak. Udvari játszótéri eszközeink számát Nefelejcs Alapítványunk segítségével folyamatosan bővítjük. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára fejlesztő szobát alakítottunk ki. Gyógypedagógus végzettségű óvodapedagógusunk végzi fejlesztésüket. Hatalmas aulánk helyet biztosít a mindennapos mozgás, a közös óvodai ünnepek, gyermekprogramok, szülői értekezletek, rendezvények szervezéséhez.

Elhivatott, egységes pedagógiai elveket valló, évtizedek óta együtt dolgozó nevelőtestülettel rendelkezünk. Pedagógiai, módszertani kultúránkat a társadalmi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

2004-ben megalkottuk „Nefelejcs Helyi Óvodai Nevelési Programunkat, melynek koncepciója, hogy természeti és társadalmi környezetünk megismertetését az évszakok jegyeihez, ünnepköreihez kapcsolódva projekt módszerrel valósítjuk meg. Jelenlegi programunk a Kálmán Lajos Óvoda „Négy vándor jár” Pedagógiai Programja is ezt a gyakorlatot követi.

Sajátosságunk, hogy a környezettudatos magatartás megalapozására nagy hangsúlyt fektetünk. Lakótelepi óvodaként kiemelt nevelési feladatunknak az egészséges életmódra nevelést, az egészség megőrzését tartjuk, melynek feltételeit pályázatok segítségével megteremtettük. Só-szobánkat rendszeresen használjuk. Óvodásaink a Bozsik Program keretében labdarúgó edzéseken vehetnek részt.

Egyéni fejlesztés során a hátrányok kompenzálása mellett a tehetséggondozásra is gondot fordítunk. 2013 óta házi bábos találkozót szervezünk. Óvodásaink részt vesznek a város tehetségsegítő rendezvényein.

A bölcsődéből óvodába, óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében szoros kapcsolatot ápolunk a mellettünk lévő intézményekkel.

2010-ben előminősített referenciaintézményként két jógyakorlatot dolgoztunk ki:

  • „A kompetencia alapú óvodai nevelés megvalósítása a művészetek eszközeivel”
  • „Az óvoda és család kapcsolatának lehetőségei” témakörökben.

Művészeti nevelésünk kiegészítéseként alapellátáson túl Zene Ovit működtetünk és helyet adunk Néptánc- foglalkozások tartására.

Szülőkkel való együttműködésünket a kölcsönös tiszteletre, bizalomra, titoktartásra és a kompetenciahatárok betartására építjük.

Szülői értekezleteken, fogadó órákon kívül családi rendezvényeken vehetnek részt: Karácsonyi vásáron, teadélutánon, Ovi-napon, valamint csoportos programjainkon

Mindenkit szeretettel várunk a Szülők-Nevelők Báljára, melyet februárban tartunk.

Nefelejcs Alapítványunk támogatását köszönjük!

A testület nevében:
Szebellédi Ildikó, intézményvezető-helyettes

Comments are closed.