Felhívás

Tisztelt Szülők!

A tanköteles kort elérő gyermekek további egy évi óvodában maradása engedélyezését 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal végzi.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (2) bekezdése alapján A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.

Fentiek kapcsán az alábbiakra hívom fel figyelmét.

A gyermek további egy évig történő óvodában maradására vonatkozó kérelmeket 2021. január 1-je és 2021. január 15-e között lehet benyújtani az Oktatási Hivatalhoz az erre létrehozott űrlapon. Az űrlap 2021. január 1-jétől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon. A kérelmet a szülő/gyám nyújthatja be. A kitöltött űrlapot kétféleképpen küldheti be a szülő/gyám:

  • ügyfélkapun keresztül elektronikus úton,
  • az Oktatási Hivatal honlapján elérhető elektronikus űrlap kinyomtatását és aláírását követően postai úton.

Ez utóbbi esetben a kérelmeket az Oktatási Hivatal, Budapest 1982 címre kell beküldeni.

Fentiek alapján kiemelendő, hogy főszabály szerint a tanköteles kort elérő gyermek további egy évig óvodában maradása az Oktatási Hivatal által hozott határozat alapján lehetséges.

 Az illetékes pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságai 2020. szeptember 1-je és 2020. december 31-e között kizárólag SNI vagy BTMN megállapítására irányuló vizsgálat keretében tehetnek olyan megállapítást, amely a gyermek további egy évig óvodában maradását javasolja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy adott gyermek csak SNI vagy BTMN megállapítása esetében maradhat további egy évet az óvodában. Sőt, erre valójában csak rendkívüli esetben kerülhet, kerülhetne sor, mert a főszabály szerint a gyermek további óvodában maradásának megállapítása az Oktatási Hivatal hatósági eljárásának keretei között történik.

 A gyermek iskolakezdésének időpontját befolyásoló, a gyermek testi, érzelmi fejlettségére vonatkozó vizsgálatot a pedagógiai szakszolgálatok csak az Oktatási Hivatal kirendelő végzése alapján, a 2021. január 1. és 2021. január 15. között benyújtott szülői kérelmekre induló eljárásokban végezhetnek.

Kőváriné Kis Katalin
intézményvezető

További tájékoztatást ezen a linken olvashatnak erről az eljárásól:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

You may also like...

Comments are closed.