Kiemelt

Kedves Szülők / Gondviselők!

Az óvodai jelentkezés a 2024/2025. nevelési évre a város valamennyi önkormányzati fenntartású köznevelési intézményében

2024. április 24. és 25. napja (szerda, csütörtök) 8 és 18 óra között tart.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

 • a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.

A részletes tájékoztatást és a kapcsolódó dokumentumokat az alábbi linkeken találja, vagy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának honalapján a következő hivatalos linken https://kecskemet.hu/varosunk/oktatas-neveles/ovodai-beiratkozas

2023. február 17-én, már nyolcadik éve rendezi meg a Kálmán Lajos Óvoda (Egyetértés Utcai) Pöttömkert Óvodája a Kálmán Lajos népzenekutató emlékét ápoló városi Népdaltalálkozót.

Az Egyetértés utcai találkozón részt vettek a kecskeméti óvodák legszebb hangú kisgyermekei. Valamint jelen volt a száz éve született neves népdalgyűjtő és főiskolai tanár nevelt lánya, Kissné Forgó Zsuzsanna is.

A népdaltalálkozó kezdetén az óvoda köszöntötte a megjelent Zsuzsákat és Zsuzsannákat, akik vasárnap tartják a névnapjukat.

Az óvoda – immár hagyományosan – az eseményre gyönyörű kiállítást rendezett, a vendégeket pedig terített asztalok várták a verseny végén.

Erre a linkre kattinva egy rövid videó található az eseményről.

Forrás: keol.hu, hiros.hu

Kedves Szülők!

A 2022/2023. tanévre vonatkozóan kérem vegyék figyelembe a következőket:

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba (augusztus 31-ig a 6. életév betöltése) lépő gyermek még egy nevelési évig az óvodai nevelésben részesüljön. Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek 6 éves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő a Hivatal döntésének véglegessé válása után nem változtathatja meg a szándékát. Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalammal (egy nevelési évre) lehet kérni.

Ha a szülő 2022. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvdai nevelésben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni.

A részletes tájékoztató 2021. december végétől a kéreleműrlap az Oktatási Hivatal Honalpján érhető el:

oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség / Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása
oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség / Tankötelezettség korábbi megkezdése

Elérhetőségek:
levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
email: ovoda@oh.gov.hu
telefon: (+36-1) 374-2310; (+36-1) 374-2414; (+36-1) 374-2268; (+36-1) 374-2404

Kérelmező: A kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.

A kérelem tartalma: A javasolt kéreleműrlap 2021. december végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu).

A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvdao fejlődési napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek az iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógai szakértők bizottsági kirendeléséről.

Határidő: A kérelmeket 2022. január 18-áig lehet benyújtani. A január 18-ai határidő lejártát követően benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal még méltányossági alapon sem fogadhatja be.

A kérelem beküldése:

 1. az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül elektronikus úton, VAGY
 2. a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.

A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni!

A teljes dokumentum megtekinthető ITT!

Tisztelt Szülők!

A tanköteles kort elérő gyermekek további egy évi óvodában maradása engedélyezését 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal végzi.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (2) bekezdése alapján A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.

Fentiek kapcsán az alábbiakra hívom fel figyelmét.

A gyermek további egy évig történő óvodában maradására vonatkozó kérelmeket 2021. január 1-je és 2021. január 15-e között lehet benyújtani az Oktatási Hivatalhoz az erre létrehozott űrlapon. Az űrlap 2021. január 1-jétől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon. A kérelmet a szülő/gyám nyújthatja be. A kitöltött űrlapot kétféleképpen küldheti be a szülő/gyám:

 • ügyfélkapun keresztül elektronikus úton,
 • az Oktatási Hivatal honlapján elérhető elektronikus űrlap kinyomtatását és aláírását követően postai úton.

Ez utóbbi esetben a kérelmeket az Oktatási Hivatal, Budapest 1982 címre kell beküldeni.

Fentiek alapján kiemelendő, hogy főszabály szerint a tanköteles kort elérő gyermek további egy évig óvodában maradása az Oktatási Hivatal által hozott határozat alapján lehetséges.

 Az illetékes pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságai 2020. szeptember 1-je és 2020. december 31-e között kizárólag SNI vagy BTMN megállapítására irányuló vizsgálat keretében tehetnek olyan megállapítást, amely a gyermek további egy évig óvodában maradását javasolja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy adott gyermek csak SNI vagy BTMN megállapítása esetében maradhat további egy évet az óvodában. Sőt, erre valójában csak rendkívüli esetben kerülhet, kerülhetne sor, mert a főszabály szerint a gyermek további óvodában maradásának megállapítása az Oktatási Hivatal hatósági eljárásának keretei között történik.

 A gyermek iskolakezdésének időpontját befolyásoló, a gyermek testi, érzelmi fejlettségére vonatkozó vizsgálatot a pedagógiai szakszolgálatok csak az Oktatási Hivatal kirendelő végzése alapján, a 2021. január 1. és 2021. január 15. között benyújtott szülői kérelmekre induló eljárásokban végezhetnek.

Kőváriné Kis Katalin
intézményvezető

További tájékoztatást ezen a linken olvashatnak erről az eljárásól:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Tájékoztatom a Tisztelt Kecskemétieket, hogy az Operatív Törzs kora délutáni sajtótájékoztatóját követően – élve a veszélyhelyzet esetére törvényben biztosított felhatalmazással – az alábbi döntéseket hoztam:

A 2020 március 16-i, hétfői tapasztalatok függvényében szerdától a bölcsődék és óvodák ügyeleti rendben működnek. Kérem a szülőket, hogy csak akkor hozzák be a gyermeket az intézménybe ha:

 • semmilyen módon nem tudják megoldani az otthoni felügyeletét
 • a gyermek egészséges
 • a gyermek családjából senki nem járt külföldön az elmúlt két hétben.

Kérem, hogy a házi gyermekorvosok nyomatékosan hívják fel a beteg gyerekek szüleinek figyelmét arra, hogy a gyereket ne vigyék közösségbe.

Az intézményeknek joguk van hazaküldeni a gyermeket, ha az betegség tüneteit mutatja.

 • Aki megteheti, az akár már hétfőtől se vigye bölcsődébe, óvodába a gyermekét.
 • Kérem azonban azt is, hogy ne a 60 év feletti nagyszülőkre bízzák a kicsiket, hiszen rájuk vigyáznunk kell, ők veszélyeztetettek.
 • A gyerekek fogadása és hazaengedése már most is úgynevezett zsiliprendszerrel történik, amelyet a szülők jól fogadtak.
 • Kérem, hogy az intézmények mérlegeljék a 60 év feletti dolgozók otthontartását.
 • Fenti intézkedéseket ajánlásként eljuttatom a nem önkormányzati fenntartású óvodákhoz és bölcsődékhez.

Természetesen mindenben próbálunk segíteni a családoknak, hiszen fontos, hogy a szülők napi munkájukat valamilyen formában el tudják látni. Ez a dolgozók, a munkáltatók, a teljes hazai gazdaság és az ország érdeke is. Ugyanakkor az emberi egészség a legfontosabb, ez az alapja annak, hogy legyen holnapunk!

Kérem, hogy ha egy mód van, működjenek együtt mindannyiunk érdekében!

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy az óvodákkal és bölcsődékkel kapcsolatosan 2020. március 17-én, kedden 10 órára, az iskolákkal kapcsolatosan ugyanazon a napon 17 órára hívtam össze egyeztetést.

Köszönettel:
Szemereyné Pataki Klaudia
Kecskemét MJV polgármestere

Forrás: keol.hu

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

 • A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
  Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)
 • Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
 • Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
 • Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
  • konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  • a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  • amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.

A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár

2020. január 1-től a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatban változások lépnek életbe, aminek tekintetében:

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.

https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa/

További információ a linkre, vagy a következő dokumentumra kattintva.