Széchenyi Sétányi Óvoda

Szeretettel köszöntjük a Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi sétányi feladat-ellátási helyének honlapján.

A Széchenyi sétányi óvoda 1973-ban épült a Széchenyi városi lakótelep első óvodájaként. 2007-től a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola intézményegységeként, 2013-tól a Széchenyivárosi Óvoda tagintézményeként, 2015-től a Kálmán Lajos Óvoda széchenyivárosi óvodáinak ügyviteli helyeként működik.

A kétszintes épületben 5 esztétikusan berendezett csoportszoba található, 132 férőhellyel, Tágas, jól felszerelt udvarunk biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. 2013-2015-ig a Mercedes gyár, a szülők, Varázshegy Alapítványunk és a pedagógusok segítségével gumilapos elkerített focipályát, közlekedési parkot, virágos kerteket építettünk, megújítottuk játszótéri eszközeinket.

Innovatív testületünk mindig élen járt a korszerű pedagógiai módszerek megismerésében és kidolgozásában.

A Comenius 2000 közoktatási és Minőségfejlesztési Program Partnerközpontúság Modelljének kiépítését követően 2004-ben országosan egyedülálló, a gyermekek érzelemvilágához igazodó nevelési programot dolgoztunk ki. Legfőbb sajátosságunk, hogy programkínálatunk sokszínűségét nem különórákkal, hanem mindennapokba beépítve, lehetőség szerint a homogén életkorú csoportszervezéssel biztosítjuk. Nevelésünk kerete az érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodás és tevékeny légkör, a rugalmas és folyamatos napirend, az esztétikus és biztonságos környezet, amely segíti az egészséges életvitel megalapozását, a környezettudatos magatartás fejlődését, a pozitív érzelmi kötődések alakulását. Pedagógus attitűdünk jellemzője a tudatos alakítás, pozitív odafordulás, az egyéni sajátosságokra, érési ütemre és képességekre alapuló differenciálás, amely az önbizalom erősítésével, a reális önértékelés megalapozásával segíti a személyiség fejlődését, a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének megteremtését, a tehetségek kibontakozását. Tervezésünk eszköze a mese-projekt, melyben a kiválasztott mese tartalmához kapcsolódóan jelennek meg a tudástartalmak. Minden projekt zárása a gyermekek bábos illetve dramatikus előadásával történik.

2006-ban csatlakoztunk a HEFOP 3.1.4, 2010-ben a TÁMOP 3.2.2, 2011-ben a TÁMOP 3.1.7, 2013-ban a TÁMOP 3.1.11-12. közoktatás fejlesztését támogató pályázatokhoz.

„Mesétől a kompetenciákig” jógyakorlatunkat az ország 4, „Vezetői munkaterv” jógyakorlatunkat 1 óvodája vásárolta meg. Referencia intézményi működés keretében fenntartjuk a Felsőoktatási Gyakorlóhely szerepet, hospitálási, konzultálási lehetőséget biztosítunk kutatáshoz, szakdolgozat, doktori disszertáció írásához.

2015/2016-ban az „Elbeszélés alkalmazási lehetőségei”, 2016/17-ben az „Interaktív mesélés szerepe az anyanyelvi fejlődésben” módszertani kutatást segítettük.

2013 óta folyamatosan Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk, melyet 2016-ban és 2019- ben ismét elnyertünk. Nyelvi, zenei, interperszonális, logikai-matematikai, testi-kinesztikus és térbeli-vizuális területen végezzük a tehetségcsírák azonosítását, képességük kibontakoztatását. Házi rendezvényeinken biztosítjuk számukra a szereplési lehetőségeket, a városi fesztiválokra való eredményes felkészülést. 2008 óta gyermekdaléneklő és mesemondó, 2010-től dramatizáló és bábos találkozót, 2012-től Bölcs Bagoly Kognitív Kupát, 2013-tól versmondó, 2014-től ügyességi, 2015-től népdalénekes találkozókat szervezünk.

Óvodánk fontos innovációja az, hogy a meseprojektek témájához kapcsolódva óvónőink saját készítésű fejlesztő játékokkal valósítják meg a differenciált fejlesztést. 2016-tól vezettük be a SportManó Programot.

Házi rendezvényeink legjobbjai sikeresen szerepelnek a város óvodái által szervezett tehetségsegítő találkozókon: Bóbita Versmondó Találkozón, Bábos Találkozón, Micimackó Mese-napon, Néptánc-találkozókon, Ovi Kupán és egyéb sportversenyeken, rajzpályázatokon. Óvodánk 1996-tól minden évben megszervezi az óvodások városi énekes találkozóját, a Fülemüle Fesztivált, 2010-től pedig a városi dramatizáló találkozót, a Varázshegy Fesztivált.

Együttműködési megállapodás keretében szoros kapcsolatot ápolunk a széchenyivárosi általános iskolákkal, valamint a tehetségsegítő tevékenységünket támogató intézmények pedagógusaival. / Bolyai János Gimnázium, ÉZI, ÁZI/ Testvériskolánkkal, a Széchenyivárosi Arany János Iskolával való kapcsolattartás formáit és tartalmát folyamatosan bővítjük.

A szülőkkel való kapcsolatunkat a gyermek érdekét szolgáló korrekt partneri viszonyra építjük. Szeretettel várjuk Önöket szülői értekezleteken, fogadó órákon, Tarkabarka Fesztiválunkon, kézműves foglalkozásokon, csoportos Farsangon, Családi Mese-napon, Anyák napján Évzárón, csoportos kiránduláson, Tornaünnepélyen, Gyereknapon.

Támogatásukat köszönjük!

A testület nevében:
Szebellédi Ildikó, intézményvezető-helyettes

Comments are closed.